3A

Descripció: Cerca d'informació
Confirmation status: Tentative
Approval status: Awaiting approval
Recurs: Aules d'informàtica - Aula 1 Informàtica
Data d'inici: 11:10 - 12:05, dimarts 12 novembre 2019
Duració: 1 períodes
Data de fi: 11:10 - 12:05, dimarts 12 novembre 2019
Entitat: Intern
Creada per: maria navarro
Última actualizació: 13:58:41 - dilluns 11 novembre 2019
modified_by:
Tipus de repetició: Cap
Editar reserva
Esborrar reserva
Copy Entry