3B

Descripció: Cerca d'informació sobre estats demogràtics, dictadures, monarquies i repúbliques
Confirmation status: Tentative
Approval status: Awaiting approval
Recurs: Aules d'informàtica - Aula 1 Informàtica
Data d'inici: 08:00 - 08:55, dijous 07 novembre 2019
Duració: 1 períodes
Data de fi: 08:00 - 08:55, dijous 07 novembre 2019
Entitat: Intern
Creada per: Maria Navarro
Última actualizació: 18:13:55 - dimecres 06 novembre 2019
modified_by:
Tipus de repetició: Cap
Editar reserva
Esborrar reserva
Copy Entry