Equip Directiu

L'equip directiu del nostre centre està format per:

 

 

Càrrec Nom FOTO
Director Francisco Javier Ramírez Riquelme  
Vicedirectora Nuria Pons Penalva  
Cap d'estudis Enrique Alfonso Egea  
Cap d'estudis de cicles Mª Jesús Mollá Pomares
 
Secretaria Felisa Rodríguez León  
Vicesecretaria Sandra Carbó Barres  
Coordinadora ESO Antonia Mª Moreno García  
Coordinador Batxillerat Juan Luís Martínez Buades