Acció Professional

Projecte d’Acció Professional.

Durant el passat curs es va desenrotllar per tercer any el Pla d’Acció Professional, premiat per la Direcció General d’Ensenyament. El contingut d’aquest Pla organitza dos blocs d’activitats:

  • Activitats de promoció de la Formació Professional.

  • Activitats d’inserció laboral.

Dins de les activitats de formació acadèmica complementària, es va realitzar el IV Concurs de Projectes Empresarials, patrocinat per les regidories de Foment Econòmic, Formació i Comerç i la col·laboració de la Cooperativa elèctrica Enercoop i de la Cambra de Comerç d'Alacant i la CAM. Enguany desenrotllarem el V Concurs.

S’ha sol·licitat la continuació d’aquest Projecte i així poder desenrotllar tot el que estava previst, però enguany el projecte introdueix modificacions, de les què es donarà informació puntual, per fer-se ressò de la nova legislació al respecte d’ actuacions relacionades amb la promoció de la FP i la inserció laboral de l’alumnat, per a això són molt necessàries les relacions amb l’exterior.

Adreça :
Adreça : CM DE L'ARQUET S/N
Ciutat : CREVILLENT
Codi Postal : 03330
Telèfons :
Telèfon : 966912220
FAX : 966912221
Correu :
03003966@gva.es