Projectes del centre

Projectes del centre

 

Els projectes del centre són projectes de millora per a tots els membres de la nostra comunitat i de la relació entre ells i l'entorn.

Per aquest motiu pensem que és fonamental que tot centre estiga sempre en continua formació en relació a una societat i entorn canviant.

Ací us presentem tots els projectes que treballem i que considerem un pilar important dins la nostra comunitat.

 1. Implantació de Sistema de Gestió de la Qualitat (nivell II) i Pla de Convivència del Centre.

 2. Projecte d’Acció Professional.
 3. Aula d'Acollida: Programa PASSE.
 4. Programa d'Acompanyament Escolar: PAE.
 5. Programa d'Integració Familiar (PIF).
 6. Programa experimental d'ampliació d'horari escolar.
 7. Programa experimental d'orientació professional en IES.
 8. Xarxa FUNDAR.
 9. Xarxa SHE: Schools for Health in Europe.
 10. Carta ERASMUS.
 11. Participació en altres programes de Conselleria, Ajuntament, universitats i altres entitats.
 12. Porfoli Europeu.

Adreça :
Adreça : CM DE L'ARQUET S/N
Ciutat : CREVILLENT
Codi Postal : 03330
Telèfons :
Telèfon : 966912220
FAX : 966912221
Correu :
03003966@gva.es