Qualitat i convivència

 

  Implantació de Sistema de Gestió de la Qualitat (nivell II) i Pla de Convivència del Centre.

A finals del curs 2005/2006 es van aprovar dos temes com a projectes institucionals del Centre: la Gestió de la Qualitat i la Convivència.; per això des del curs 2006/2007 es relacionen els projectes de Formació en Centres amb aquests temes. En concret per al curs 2010/2011 vam tindre un curs de Formació Docent en Centres titulat “Implantació de les tics com a ferramenta per a la pràctica educativa”. En el curs 2011/2012 vam tindre un curs de Formació en Centres titulat "Plataforma Moodle i Mestre a casa".

En aquest moment ens trobem desenrotllant el nivell II de la Xarxa de Centres de Qualitat de la Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la FP, xarxa a què pertanyem des de l’any 2005. En concret, estem elaborant la memòria a partir de tota la documentació generada després del curs de Formació en Centres del curs anterior. Així mateix es continuaran desenrotllant tots els aspectes relacionats amb els projectes institucionals que ací s’expliquen.

Quant al Pla de Convivència, es va acabar a finals de juny del 2008, però com a document ·viu· es va actualitzant en introduir les revisions de tots els protocols d’actuació.

Al ser projectes institucionals del centre es compta amb la participació del Claustre del Professorat i del Consell Escolar del Centre que supervisa i autoritza totes les actuacions relacionades amb aquests temes (petició d’ajudes, presentació de memòries, etc).

Adreça :
Adreça : CM DE L'ARQUET S/N
Ciutat : CREVILLENT
Codi Postal : 03330
Telèfons :
Telèfon : 966912220
FAX : 966912221
Correu :
03003966@gva.es