Copyright 2020 -
Mafumafu

vs

Ismael Serrano

 

Ja sé que us pareixerà estrany, perquè són dos estils de música totalment contraris, però és el que ens demanen. Mafumafu és un grup de rock japonés i el tema que posarem és ECHO, que està cantada en anglés. Encara que l'estil és rock, algunes parts de la cançó estan cantades en rap. Ens l'ha sol·licitat Adrián. De totes les peticions de cançons raperes, ens ha paregut que aquesta la podíem escoltar. Altres raperes no ens pareixen adequades, aleshores eviteu sol·licitar aquests tipus de cançons. No diem que no les escolteu, soles que en un centre educatiu, no s'entén res del que diuen i algunes no són apropiades.

L'altre tema és d'Ismael Serrano, un cantautor dels anys 90 amb la influència d'altres cantautors com Aute, Joaquín Sabina, Serrat... amb temes que valen la pena escoltar. Aquestes cançons sí que tenen sentiments i emocions fortes, són temes amb ànima i sentit. El tema que posarem serà "Papá cuéntame otra vez". Com la lletra és en espanyol, no la posem. Soles posarem la lletra en anglés d'ECHO i la seua traducció al castellà.

                                

ECHO

 
the clock stoppend ticking
Forever ago
How long have I been up?
I don't know
I can't get a grip
But I can't let go
There wasn't anything
To hold on to, tho

Why can't I see?
Why can't I see?
All the colors
That you see?
Please, can I be
Please, can I be
Colorful and free?

What the hell's going on?
Can someone tell me, please
Why I'm switching faster than the channels on TV
I'm black them I'm white
No!
Something isn't right!
My enemy's invisible, I don't know how to fight
The trembling fear is more than I can take
When I'm up against
The echo in the mirror
Echo

I'm gonna burn my house down
Into an ugly black
I'm gonna run away now
And never look back
I'm gonna burn my house down
Into an ugly black
I'm gonna run away now
And never look back

I'm gonna burn my house down
Into an ugly black
I'm gonna run away now
And never look back
I'm gonna burn my house down
Into an ugly black
I'm gonna run away now
And never look back

I'm gonna burn my house down
Into an ugly black
I'm gonna run away now
And never look back
And never look back

What the hell's going on?
Can someone tell me, please
Why I'm switching faster than the channels on TV
I'm black then I'm white
No!
Something isn't right!
My enemy's invisible, I don't know how to fight
What the hell's going on?
Can someone tell me, please
Why I'm switching faster than the channels on TV
I'm black then I'm white
No!
Something isn't right!
My enemy's invisible, I don't know how to fight
The trembling fear is more than I can take
When I'm up againstz
el reloj deja de pasar
Por siempre
¿Cuánto tiempo llevo despierto?
No lo sé
No puedo agarrarme
Pero no puedo dejarlo ir
No habia nada
Aferrarse a, aunque

¿Por qué no puedo ver?
¿Por qué no puedo ver?
Todos los colores
Que ves
Por favor, puedo ser
Por favor, puedo ser
Colorido y gratis?

¿Qué demonios está pasando?
Alguien me puede decir, por favor
¿Por qué cambio más rápido que los canales de TV?
Soy negro, soy blanco
¡No!
¡Algo no está bien!
Mi enemigo es invisible, no sé cómo pelear
El miedo tembloroso es más de lo que puedo soportar
Cuando estoy en contra
El eco en el espejo
Eco

Voy a quemar mi casa
En un negro feo
Voy a huir ahora
Y nunca mires atrás
Voy a quemar mi casa
En un negro feo
Voy a huir ahora
Y nunca mires atrás

Voy a quemar mi casa
En un negro feo
Voy a huir ahora
Y nunca mires atrás
Voy a quemar mi casa
En un negro feo
Voy a huir ahora
Y nunca mires atrás

Voy a quemar mi casa
En un negro feo
Voy a huir ahora
Y nunca mires atrás
Y nunca mires atrás

¿Qué demonios está pasando?
Alguien me puede decir, por favor
¿Por qué cambio más rápido que los canales de TV?
Soy negro, entonces soy blanco
¡No!
¡Algo no está bien!
Mi enemigo es invisible, no sé cómo pelear
¿Qué demonios está pasando?
Alguien me puede decir, por favor
¿Por qué cambio más rápido que los canales de TV?
Soy negro, entonces soy blanco
¡No!
¡Algo no está bien!
Mi enemigo es invisible, no sé cómo pelear
El miedo tembloroso es más de lo que puedo soportar
Cuando estoy en contra