Copyright 2020 -

QUEEN

vs

Super Smash Bros

 

Aquesta setmana estem escoltant per tercera o quarta vegada a QUEEN, hem perdut el conte. En concret el tema "Don't Stop Me Now" sol·licitat per Ángel.

Potser, heu estat fent peticions des de principi de curs, però hem tingut problemes a la web i no s'ha rebut cap d'elles. Ara ja podeu fer-les, que ara si ens arribaran.

Una petició que és un remix del videojoc Street Fighter II, sol·licitada per Álvaro, serà el segon tema que escoltarem aquesta setmana. Soles és música, però escolteu-la i ja ens direu! Piano, violí... una meravella de música!

Vega Stage (Street Fighter II) [New Remix] - Super Smash Bros. Ultimate Soundtrack

 

QUEEN 

Don't Stop Me Now

Tonight I'm gonna have myself a real good time
I feel alive and the world turning inside out
And floating around in ecstasy
So don't stop me now, don't stop me
Because I'm having a good time, having a good time

I'm a shooting star leaping through the sky
Like a tiger defying the laws of the gravity
I'm a racing car passing by like Lady Godiva
I'm gonna go go go
There's no stopping me

I'm burning through the sky
Two hundred degrees
That's why they call me Mister Fahrenheit
I'm traveling at the speed of light
I wanna make a supersonic man out of you

Don't stop me now, I'm having such a good time
I'm having a ball, don't stop me now
If you wanna have a good time just give me a call
Don't stop me now -because I'm having a good time-
Don't stop me now -yes I'm having a good time-
I don't want to stop at all

I'm a rocket ship on my way to Mars
On a collision course
I am a satellite, I'm out of control
I am a sex machine ready to reload
Like an atom bomb about to
Oh explode!

I'm burning through the sky
Two hundred degrees
That's why they call me Mister Fahrenheit
I'm traveling at the speed of light
I wanna make a supersonic woman of you

Don't stop me, don't stop me
Don't stop me
Don't stop me, don't stop me oh -I like it-
Don't stop me, don't stop me
Have a good time, good time
Don't stop me, don't stop me

I'm burning through the sky
Two hundred degrees
That's why they call me Mister Fahrenheit
I'm traveling at the speed of light
I wanna make a supersonic man out of you

Don't stop me now, I'm having such a good time
I'm having a ball, don't stop me now
If you wanna have a good time just give me a call
Don't stop me now -because I'm having a good time-
Don't stop me now -yes I'm having a good time-
I don't want to stop at all

Esta noche voy a pasármelo muy bien (have a good time)
me siento vivo, y el mundo se está poniendo del revés,
y me siento flotando en éxtasis,
así que no me pares ahora, no me pares,
porque estoy pasándolo muy bien, pasándolo muy bien.

Soy una estrella fugaz brincando a través del cielo (leap),
como un tigre desafiando las leyes de la gravedad,
soy un coche de carreras pasando como Lady Godiva (desnudo)
voy a ir, a ir, a ir,
no hay nada que me detenga.

Estoy ardiendo a través del cielo,
doscientos grados,
es por eso por lo que me llaman Mister Fahrenheit,
estoy viajando a la velocidad de la luz,
quiero hacer de ti un hombre supersónico.

No me pares ahora, estoy pasándomelo tan bien,
estoy pasándolo de miedo, no me pares ahora (have a ball),
si quieres pasarlo bien, simplemente llámame.
No me pares ahora -porque lo estoy pasando en grande-
no me pares ahora -sí, lo estoy pasando en grande-,
de ninguna manera quiero parar.

Soy un cohete de camino a Marte,
en rumbo de colisión,
soy un satélite, estoy fuera de control,
soy una máquina sexual preparada para recargar,
como una bomba atómica a punto de
oh, ¡explotar!

Estoy ardiendo a través del cielo,
doscientos grados,
es por eso por lo que me llaman Mister Fahrenheit,
estoy viajando a la velocidad de la luz,
quiero hacer de ti una mujer supersónica.

No me pares, no me pares,
no me pares,
no me pares, no me pares, oh -me gusta-,
no me pares, no me pares,
pasar un buen rato, pasar un buen rato,
no me pares, no me pares.

Estoy ardiendo a través del cielo,
doscientos grados,
es por eso por lo que me llaman Mister Fahrenheit,
estoy viajando a la velocidad de la luz,
quiero hacer de ti un hombre supersónico.

No me pares ahora, estoy pasándomelo tan bien,
estoy pasándolo de miedo, no me pares ahora,
si quieres pasarlo bien, simplemente llámame.
No me pares ahora -porque lo estoy pasando en grande-
no me pares ahora -sí, lo estoy pasando en grande-,
de ninguna manera quiero parar.

Don't Stop Me Now